Macam-macam Tarekat

Macam-macam Tarekat

 1. Tarekat Naqsabandiyah
 2. Pendiri: Syekh an- Naqsyabandi
 3. Beliau lahir di desa Hinduwan (Arifan)
 4. Perkembangannya: dengan menimba ilmu tasawuf kepada ulama ternama yaitu Muhammad Baba Al-Sammasi
 5. Ciri Umum: mengajarkan zikir-zikir yang ssederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada dengan lisan
 6. Ajaran dan Pemikirannya:
 7. a)Berpegang teguh dengan akidah ahli Sunnah
 8. b)Meninggalkan Rukhshah
 9. c)Memilih hukum yang azimah
 10. d)Senantiasa dalam muraqabah
 11. e)Tetap berhadapan dengan Tuhan
 12. f)Senantiasa berpaling dari kemegahan dunia.
 13. g)Menghasilkan makalah hudur (kemampuan menghadirkan Tuhan dalam hati)
 14. h)Menyendiri di tengah-tengah ramai serta menghiasi diri dengan hal-hal yang memberi faedah
 15. i)Berpakaian dengan pakaian orang mukmin biasa.
 16. j)Zikir tanpa suara
 17. k)Mengatur nafas tanpa lali dari Allah
 18. l)Berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW
 19. Thoriqoh Qadariyah
 20. Pendiri: Syeikh Abduk Qadir Jailani
 21. Perkembangan: tarekat ini didukung oleh anak-anaknya antara lain Ibrahim dan Abdul Salam. Thoriqoh Qodariyah berpengaruh luas di dunia timur. Pengaruh pendirinya ini sangat banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib
 22. Ajaran Tarekat Qadariyah yaitu:
 23. a)Tinggi cita-cita
 24. b)Menjaga kehormatan
 25. c)Baik pelayanan
 26. d)Kuat pendirian
 27. e)Membesarkan nikmat Tuhan

 

Recent Posts